Pochytaj
najviac
orieškov!

Chyť prstom otvorený obal Lina a chytaj do obalu správne padajúce oriešky.

Je potrebné pretočiť obrazovku na šírku.

Hra nie je dostupná v tomto rozlíšení.